I mi pišemo povijest

U mjesecu ožujku ove godine hodočasti župa Veliko Trgovišće u Svetu zemlju. Kroz sedam dana boravka u Izraelu posjetit ćemo Betlehem, Jeruzalem, Mrtvo more, Jerihon, Betaniju, Genezaretko jezero, Nazaret, Tabor, Kanu, Kafarnaum i ostala predviđena hodočasnička mjesta. Po povratku s hodočašća života ponudit ćemo vam izvješće u riječi i slici. Nek’ Božji blagoslov bude sa svakim našim hodočasnikom!

 

SVETA ZEMLJA-IZRAEL

Od 21.-28. travnja ove godine župa Veliko Trgovišće je hodočastila u Isusovu domovinu- Izrael. Dugo smo se pripremali za taj dalek put. Kroz sliku i riječ ponudit ćemo vam naše iskustvo i dojmove s ovoga “hodočašća života”. Možemo to najkraće izreći riječima: vjerski-poticajno, a organizacijski-neponovljivo.